Anieli w niebie śpiewają

Anieli w niebie śpiewają

1. Anieli w niebie śpiewają, ? Bogu cześć chwałę oddają; ? wesele opowiadają, ? wszemu światu
znać dawają. ? Kolęda.
2. Narodził się nam Zbawiciel, ? wszego świata Odkupiciel. ? Izajasz prorokował, ? że się z Panny
narodzić miał. ? Kolęda.
3. Otóż się nam już narodził, ? by świat z grzechów wyswobodził. ? Anioł pasterzom objawił, ? że
się na świat Jezus zjawił. ? Kolęda.
4. W Betlejem, żydowskim mieście, ? tam się do Niego pośpieszcie; ? leży w żłobie łzy roniący ?
Zbawiciel nasz wszechmogący. ? Kolęda.
5. Wdzięczna to nowina była, ? Panna Syna porodziła. ? Śpiewajmyż Mu nowe pienie ? za to Jego
narodzenie. ? Kolęda.
6. Cześć, chwała na wysokości, ? pokój ludziom na niskości; ? Niech Bóg pochwalony będzie ? w
niebie, na ziemi i wszędzie. ? Kolęda.

hastagi na stronie:

#gwiazda betlejemska kolorowanka

Authors

Related posts

Top