Akty articles

Akt Zawierzenia młodzieży Matce Bożej

Akt Zawierzenia młodzieży Matce Bożej

Częstochowa, 15 sierpnia 1991 Sub Tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix… ?Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…? My, młodzież całego świata, przychodzimy do Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła. Matko wiary, nadziei i miłości. Przynosimy Tobie całą naszą młodość.…

Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki Jasnogórskiej

Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki Jasnogórskiej Matko Boża, Niepokalano Maryjo! Królowo Polski! Pani Jasnogórska! Ja (My) ,???????????????????????????.. stoję (imy) przed Twoim Obliczem, w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, aby dokonać Aktu zawierzenia Twojemu Niepokalanemu Sercu i prosić o Twoją Macierzyńską Opiekę.…

RODZICIELSKI AKT OFIAROWANIA DZIECKA PANU BOGU

RODZICIELSKI AKT OFIAROWANIA DZIECKA PANU BOGU (2 lutego) Aktu Ofiarowania swoich dzieci dokonują rodzice w Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Akt ten uświadamia rodzicom, że władzę rodzicielską wobec dzieci wykonują niejako w imieniu Pana Boga. Z tej właśnie racji mają prawo nie tylko do szacunku, ale i do czci ze strony dzieci, co nakazuje czwarte przykazanie Boże: Czcij ojca swego i matkę swoją.…

JUBILEUSZOWY AKT POŚWIĘCENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

JUBILEUSZOWY AKT POŚWIĘCENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Chryste, Synu Boga i Człowieku, Odwieczny Panie wszechrzeczy i Królu wieków! Jesteśmy tu, aby kontemplować Twoje Serce, gorejące miłością do Ojca i pełne miłosierdzia dla nas; aby pić z Twego Boskiego Serca – źródła życia i świętości, źródła wody żywej – które daje nam życie wieczne i staje się w nas źródłem życia dla innych.…

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.…
Top