Litanie do świętych articles

Litania do Św. Rity

Litania do Św. Rity

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami, Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami, Święty Józefie, Święty Augustynie, Święta Moniko, Święta Rito, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, Pocieszycielko zasmuconych, Obrono i ucieczko opuszczonych, Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, Przykładzie łagodności i pokory, Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, Ozdobo Zakonu augustiańskiego, Różo miłości, Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, Oblubienico Jezusa cierpiącego, Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona, Święta Rito, raną na czole ozdobiona, Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą, Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św.…

Litania do św. Doroty

Św. Dorota – III/IV w.; męczennica, patronka panien młodych i nowożeńców, położnych, kwiaciarek, ogrodników. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże – Duchu Święty, Boże – Święta Trójco, jedyny Boże – Święta Maryjo, módl się za nami Św.…

Litania do bł. Bronisławy

Bł. Bronisława – (ur. 1200- zm. 1259 r.) norbertanka Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże – Duchu Święty, Boże – Święta Trójco, jedyny Boże – Święta Maryjo, módl się za nami Święta Boża Rodzicielko – Święta Panno nad pannami – Bł.…
Top