Modlitwy do Matki Boskiej articles

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KAPŁANÓW

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KAPŁANÓW

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KAPŁANÓW Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana Matko kapłanów na całym świecie, Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi, a teraz wstawiasz się za nami w niebie.…

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.…

Ave Maria

Ave Maria Bądź pozdrowiona, Maryjo, niewiasto uboga i pokorna, błogosławiona przez najwyższego! dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów, przyłączamy się do Twojego hymnu chwały, by sławić miłosierdzie Pana, by głosić nadejście królestwa i całkowite wyzwolenie człowieka. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pokorna służebnico Pańska, pełna chwały Matko Chrystusa!…
Top