Modlitwy za przyczyną bł. Karoliny Kózkówny articles

Akt oddania przez wstawiennictwo bł. Karoliny

Akt oddania przez wstawiennictwo bł. Karoliny

Akt oddania przez wstawiennictwo bł. Karoliny 25.01.2009. Panie Jezu Chryste, chcemy dzisiaj uznać, że należymy do Ciebie, że Ty jesteś naszą Opoką, na której budujemy nasze życie. Chcemy Cię naśladować i słuchać we wszystkim. Ty postanowiłeś, aby bł. Karolina Kózka była dla nas nauczycielką wiary i wypraszała nam obfite łaski u Ciebie.…

Rozważania Tajemnic Różańca św. z Błogosławioną Karoliną

Różaniec z bł. Karoliną Rozważania Tajemnic Różańca św. z Błogosławioną Karoliną Klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach TAJEMNICE RADOSNE I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Z jakim przejęciem powiedziałaś Matko ?fiat? ? niech się stanie; z jakim strachem w sercu, by powierzone zadanie wypełnić jak najlepiej?…

Modlitwa o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny

Modlitwa o kanonizację bł. Karoliny Kózkówny 11.07.2008. Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadziłeś Błogosławioną Karolinę do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci. Dopomóż mi trwać – jak Ona – na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie Kościoła.…

Litania do błogosławionej Karoliny Kózkówny

Litania do błogosławionej Karoliny Kózkówny Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami Święta Maryjo – módl się za nami Błogosławiona Karolino – módl się za nami Męczennico w obronie czystości Apostołko Krzyża Chrystusowego Czcicielko Różańca świętego Świadku Ewangelii Wzorze żywej wiary Kwiecie polskiej ziemi Troskliwa opiekunko świątyni Nauczycielko prawdziwej pobożności Niestrudzona w posłudze bliźnim Przykładzie poszanowania rodziców Gorliwa nauczycielko dzieci Strażniczko kościoła domowego Przykładzie pracowitości Przykładzie uczciwości Apostole dobroci Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych Światło dla zagubionych Wzorze szczerej przyjaźni Patronko ciężkiej pracy rolników Patronko młodzieży Przewodniczko w drodze do świętości Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie O wytrwanie w wierze O posłuszeństwo słowu Bożemu O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów O umiejętność dostrzegania dobra O pokrzepienie w trudnych chwilach życia O pocieszenie w smutkach i udrękach O siłę ducha w chwilach zwątpień O męstwo w znoszeniu cierpienia O wrażliwość sumienia O wierność Bogu, bliźnim i sobie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami Módlmy się.…

Modlitwa z Mszy świętej o bł. Karolinie

Modlitwa z Mszy świętej o bł. Karolinie Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie.…
Top