Modlitwy do Świętych articles

modlitewnik-pl

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego Święty Józefie, Patronie życia wewnętrznego, naucz mnie mądrości Świętych, abym wszędzie Boga odnajdywał, w pracy i modlitwie, w pociechach i doświadczeniach; pomny na obecność Jego stale podziwiała wielkość i niepojęte zrządzenia i poddawała się we wszystkim ojcowskiej Opatrzności.…
modlitewnik-pl

9 dniowa modlitwa prośby do świętego Józefa

Pierwszy dzień Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Oredowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością. Otwieram moje serce stroskane, proszę i błagam Cię o opiekę nade mną. Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego łaskę, o którą Cię prosili.…
modlitewnik-pl

Modlitwa za moją dziewczynę

Modlitwa za moją dziewczynę Panie Boże, dziękują Ci za moją dziewczynę. Błogosław jej i spraw, aby jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, abym ją kiedykolwiek skrzywdził. Przygotuj ją do roli żony i matki. Chroń ją od pokus. Spraw, by była mi wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie.…
modlitewnik-pl

Modlitwa o miłość

Modlitwa o miłość Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, aby każdy ciężar stał się dla mnie lekki.…
Relikwie św. Walentego w Kościele WNMP w Chełmnie - jest to kawałek czaszki świętego. Fot pl.wikipedia

Litania do Św. Walentego

Litania do Św. Walentego Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.…
Top