Modlitwy do Świętych articles

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego

Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego
Święty Józefie, Patronie życia wewnętrznego,
naucz mnie mądrości Świętych,
abym wszędzie Boga odnajdywał, w pracy i modlitwie,
w pociechach i doświadczeniach; pomny na obecność Jego
stale podziwiała wielkość i niepojęte zrządzenia
i poddawała się we wszystkim ojcowskiej Opatrzności.…

9 dniowa modlitwa prośby do świętego Józefa

Pierwszy dzień
Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Oredowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością. Otwieram moje serce stroskane, proszę i błagam Cię o opiekę nade mną. Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego łaskę, o którą Cię prosili.…

Modlitwa za moją dziewczynę

Modlitwa za moją dziewczynę
Panie Boże, dziękują Ci za moją dziewczynę. Błogosław jej i spraw, aby jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, abym ją kiedykolwiek skrzywdził. Przygotuj ją do roli żony i matki. Chroń ją od pokus. Spraw, by była mi wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie.…

Modlitwa o miłość

Modlitwa o miłość
Duchu Święty, przyjdź do mego serca.
O Boże żywy, mocą Twoją świętą
pociągnij me serce ku sobie.
Racz mi udzielić roztropnej miłości
i daru świętej bojaźni.
Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem,
aby każdy ciężar stał się dla mnie lekki.…

Litania do Św. Walentego

Litania do Św. Walentego
Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.…

Top