Modlitwy podróżnika, turysty i kierowcy articles

Modlitwa po podróży

Modlitwa po podróży

Modlitwa po podróży O Boże! którego miłosierdzie czuwa nad nami nieustannie, którego rozrządzenia są zawsze dla naszego dobra, niechaj cię chwale, Ojcze litościwy! w każdym czasie i miejscu i w każdej sprawie mojej: niechaj Ci najgłębsze składam dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje i wszelkie rozrządzenie.…

Modlitwa przed podróżą

Modlitwa przed podróżą MODLITWY PRZED PODRÓŻĄ Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i z rodzinnego domu. Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. Otaczaj opieką także nas, swoje sługi; bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów.…

Modlitwa przed podróżą o błogosławieństwo

Niech nas Bóg obdarzy wszelkim błogosławieństwem z nieba, niech szczęśliwie pokieruje naszymi drogami, abyśmy wśród zmienności świata zawsze doznawali Jego opieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. hastagi na stronie: #modlitwy przed podróżą #przemowa przed błógosławieństwem #Modlitwa na błogosławieństwo pracy…

Modlitwa kierowcy i podróżnych

Modlitwa kierowcy i podróżnych Ciebie Panie Boże wszechmogący, na każdym miejscu obecny, biorę sobie z ufnością jak największą za przewodnika i towarzysza mojej podróży. W ojcowską opiekę Twoją, i w ciągłą straż świętych Aniołów Twoich poruczam pokorną modlitwą dom mój i wszystkich moich, czuwaniu ich i rozrządzeniom Twej Boskiej Opatrzności bezpiecznie oddając.…

Modlitwa do św. Krzysztofa

(do wspólnego odmawiania) O św. Krzysztofie, wejrzyj na nasze dusze niedostatecznie oddane służbie Najsilniejszego Pana. Rozproszenia ziemskiego życia, walka o byt, krótkowzroczny egoizm, odrywają nas od rzeczy świętych, uzależniających przyszłość wieczną od teraźniejszości. Wyproś nam u Boga łaskę czułej pamięci o Nim w pracy, podczas odpoczynku, w radości i smutku.…
Top