Koronka do św. Józefa

Koronka do św. Józefa

Wstęp. Bądź pozdrowiony Józefie św., łaskami Boskimi napełniony, Pan z Tobą ? błogosławionyś Ty między sługami Bożymi i błogosławiony Syn Twój mniemany ? Jezus.
Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie Wcielonego Boga ? módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę? Ojcze nasz? Zdrowaś Maryjo?

Na dużych paciorkach:
P. Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna.
W. Niechaj się niczego nie boi, bo św. Józefa przy nim stoi. Nie zginie.

Na małych paciorkach:
P. Józefie, święty Patronie, ku prośbom moim się skłoń.
W. Do Ciebie wznoszę swe dłonie, opieką swoją mnie chroń.

Po każdym dziesiątku:
P. O, Józefie, ratuj nas!
W. W życiu, śmierci, w każdy czas.

Na zakończenie:
Jezu, Maryjo, Józefie święty, Wam oddaje serce, ciało i duszę moją.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, bądźcie ze mną przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, niech w obecności Waszej dusza moja z ciała wyjdzie.

Related posts

Top