Litania do Matki Bożej z Lourdes

rusinowa-polana-wiktorowki-szlak-oscypka-oscypek-lipiec-2010-103

Kyrie eleison. – Chryste eleison. – Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże —
Duchu Święty, Boże —
Święta Trójco, Jedyny Boże —

Święta Panno, objawiona w Lourdes – módl się za nami.
Święta Panno, zalecająca pokutę -
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło -
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach -
Święta Panno, ogłaszająca się „Niepokalanym Poczęciem” -
Córko Niepokalana Boga Ojca -
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa -
Oblubienico Niepokalana Ducha Św. -
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej -
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości -
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego -
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa -
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego -
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego -
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi -
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem -
Powiernico Niepokalana łask Bożych -
Gwiazdo morza Niepokalana -
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego -
Różo Niepokalana wśród cierni -
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym -
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości -
Przyczyno Niepokalana naszej wiary -
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości -
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia -
Światło Niepokalane Aniołów -
Chwało Niepokalana Proroków -
Nauczycielko Niepokalana Apostołów -
Potęgo Niepokalana Męczenników -
Opiekunko Niepokalana Wyznawców -
Radości Niepokalana w Tobie ufających -
Obrono Niepokalana grzeszników -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

P: O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

hastagi na stronie:

#nowenna do matki bożej z lourdes #litania do matki Boej #matka boża z lourdes #modlitwy do matki bożej z lourdes

Authors

Related posts

Top