Litania do Najświętszego Imienia Jezus

rusinowa-polana-wiktorowki-szlak-oscypka-oscypek-lipiec-2010-026

Kyrie,eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Jezu, usłysz nas. – Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -
Jezu, Synu Boga żywego -
Jezu, Odblasku Ojca -
Jezu, Jasności światła wiecznego -
Jezu, Królu chwały -
Jezu, Słońce sprawiedliwości -
Jezu, Synu Maryi Panny -
Jezu najmilszy -
Jezu przedziwny -
Jezu, Boże mocny -
Jezu, Ojcze na wieki -
Jezu, wielkiej rady Zwiastunie -
Jezu najmożniejszy -
Jezu najcierpliwszy -
Jezu najposłuszniejszy -
Jezu cichy i pokornego serca -
Jezu, Miłośniku czystości -
Jezu, miłujący nas -
Jezu, Boże pokoju -
Jezu, Dawco żywota -
Jezu, cnót Przykładzie -
Jezu pragnący dusz naszych -
Jezu, Boże nasz -
Jezu, Ucieczko nasza -
Jezu, Ojcze ubogich -
Jezu, Skarbie wiernych -
Jezu, dobry Pasterzu -
Jezu, Światłości prawdziwa -
Jezu, Mądrości przedwieczna -
Jezu, Dobroci nieskończona -
Jezu, Drogo i Życie nasze
Jezu, Wesele Aniołów -
Jezu, Królu Patriarchów -
Jezu, Mistrzu Apostołów -
Jezu, Nauczycielu Ewangelistów -
Jezu, Męstwo Męczenników -
Jezu, Światłości Wyznawców -
Jezu, Czystości Dziewic -
Jezu, Korono wszystkich Świętych -

Bądź nam miłościw – przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Jezu.

Od zła wszelkiego – wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego -
Od gniewu Twego -
Od sideł szatańskich -
Od ducha nieczystości -
Od śmierci wiecznej -
Od zaniedbania natchnień Twoich -
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego -
Przez Narodzenie Twoje -
Przez Dziecięctwo Twoje -
Przez najświętsze życie Twoje -
Przez trudy Twoje -
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją -
Prze krzyż i opuszczenie Twoje -
Przez omdlenie Twoje -
Przez śmierć i pogrzeb Twój -
Przez Zmartwychwstanie Twoje -
Przez Wniebowstąpienie Twoje -
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu -
Przez radości Twoje -
Przez chwałę Twoją -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. – Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie wam kołaczcie; daj nam, prosimy, uczucie Twej Boskiej miłości, abyśmy Cię całym sercem, uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas, Panie, obdarzyć ustawiczną bojaźnią i miłością Twego świętego Imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki swej tym, których utwierdzasz w swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wiki wieków. Amen.

hastagi na stronie:

#litania do imienia Jezus #koronka do imienia jezus #litania do najświętszego imienia jezus #Litania Imienia

Authors

Related posts

  • Barbara

    Dobry Jezu zawierzam Tobie swoją rodzinę,wszystkie strapienia, z których bez pomocy Boga nie wyjdziemy. Oddajemy się całkowicie Twojej opiece.Nie odmawiaj nam Swojej pomocy.Jezu ufamy Tobie że nas nie opuścisz.

  • Marta

    piękna litania

Top