Litania do św. Judy Tadeusza

krakow-rynek-glowny-2008-095

Kyrie eleison. – Chryste eleison. – Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże —
Duchu Święty, Boże —
Święta Trójco, Jedyny Boże —

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko -
Królowo Apostołów -
Święty Judo Tadeuszu -
Święty Judo, chwalebny Apostole -
Święty Judo, gorliwy wyznawco -
Święty Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa -
Święty Judo, wierny sługo Boży -
Święty Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany -
Święty Judo, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego -
Święty Judo, miłość Boża w duszach ludzkich rozniecający -
Święty Judo, w obronie wiary świętej śmiało występujący -
Święty Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący -
Święty Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący -
Święty Judo, krwią swoja wiarę święta potwierdzający -
Święty Judo, szczególny patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych -
Święty Judo, orędowniku możny -
Abyśmy z grzechów naszych powstali -
Abyśmy szczerze pokutowali -
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli -
Abyśmy w cnocie postępowali -
Abyśmy jedności i zgodzie żyli -
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali -
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli -
Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli -
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzili -
Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili -
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli -
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison. – Chryste eleison. – Kyrie eleison.

Módlmy się: Boże, któryś nas prze świętego Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy oddając mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

hastagi na stronie:

#www sw juda #sw juda tadeusz litania #modlitewnik tadeusza judy #litania do wszystkich świętych sw juda tadeusz

Authors

Related posts

Top