Modlitwa do Anioła Stróża – Aniele Boży, Angele Dei, qui custos es mei,

Modlitwa do Anioła Stróża – Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

Po łacinie:
Angele Dei, qui custos es mei,
Me tibi commissum pietate superna;
Hodie, Hac nocte illumina,
custodi, rege, et guberna.

Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa do anioła stróża #aniele boży po łacinie #aniele boży stróżu mój po niemiecku #aniele boży po niemiecku #aniele strozu #modlitwa aniele boży stróżu mój #angele dei qui custos es mei #modlitwa do anioła stróża dla dzieci #modlitwa aniele stróżu mój #angele dei

Related posts

Top