Modlitwa za Ojca Świętego

Modlitwa za Ojca Świętego

Jezu jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i Życie człowieka. Ty Obiecałeś prowadzić swój Kościół Do końca czasów.

Ty Wybrałeś naszego Ojca Świętego Benedykta XVI ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.

Udziel mu pełni łask Ducha Świętego niech On utwierdza nas w wierze i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.

Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz nas z następcą św. Piotra i umacniaj nas w każdej Eucharystii,

dając nam siłę byśmy pocieszali prześladowanych, żyli w solidarności z biednymi i cierpiącymi głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie wszystkim narodom Ziemi. Amen.

hastagi na stronie:

#modlitwa za ojca świętego #krótka modlitwa za ojca swietego

Related posts

Top