O Boże mój

2.Serce daj mi czyste, przywróć siłę ducha, ? pozwól mi przy Tobie blisko trwać. ? I świętego tchnienia Twego nie skąp mi, ? niech się cieszę Twym zbawieniem.3.Otwórz usta moje, niech Twą chwałę głoszą, ? niech cześć Twoja płynie z moich warg. ? Gdybyś żądał ofiar, chętnie bym je dał, ? lecz nie pragniesz całopaleń.

Related posts

Top