ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE Z tekstów bł. Jana Pawła II

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
Z tekstów bł. Jana Pawła II

TAJEMNICA I
ZMARTWYCHWSTANIE PANIE JEZUSA

?Pomiędzy niebem a ziemią nawiązuje się swego rodzaju wymiana, dzięki której działania Boże spotykają się z pochwalną pieśnią wiernych. Liturgia jednoczy ze sobą dwa sanktuaria ? ziemską świątynię oraz nieskończone niebo, Boga i człowieka, czas i wieczność. Podczas modlitwy w pewien sposób wznosimy się ku Bożemu światłu, a jednocześnie odczuwamy, że Bóg pochyla się ku nam, akceptując nasze ograniczenia, by nas słuchać i do nas mówić, spotykać nas i zbawiać (?)?. /Audiencja generalna, 04.04. 2001/

TAJEMNICA II
WNIEBOWSTĄPIENIE PANIE JEZUSA

?Człowiek, który się modli, zawierza się Bogu i chroni się w Jego ramionach, a jego pragnieniem jest ? jak mówi inny Psalm (por.23,6) ? zamieszkać w domu Pana po najdłuższe czasy. Tam będzie mógł kosztować słodyczy Pana (por. Ps.27,4), kontemplować i podziwiać Boże misterium, uczestniczyć w liturgii ofiarnej i śpiewać swą pieśń chwały Bogu przynoszącemu wyzwolenie (por.w.6). Pan roztacza przed swym wiernym horyzont pokoju, oddzielający od zgiełku zła. Komunia z Bogiem jest źródłem pogody ducha, radości, spokoju; niczym oaza światła i miłości?. /Audiencja generalna, 21.04. 2004/

TAJEMNICA III
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

?W modlitwie wyznajemy naszą świadomą wiarę w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. W modlitwie przeżywamy tę nadprzyrodzoną rzeczywistość dzięki działaniu Ducha Świętego, który wspiera swym świadectwem naszego ducha (Rz 8,16). W istocie Duch Święty ukazany jest, zwłaszcza w nauczaniu św. Pawła, jako sprawca chrześcijańskiej modlitwy. Przede wszystkim dlatego, że skłania do modlitwy. To On wzbudza potrzebę i wolę Chrystusowego nakazu czuwajcie i módlcie się, zwłaszcza w chwilach pokusy, bo duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt 26, 41)?. /Audiencja generalna, 05.04. 1995/

TAJEMNICA IV
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

?Centrum naszej wiary jest Chrystus, Odkupiciel człowieka. Maryja Go nie przesłania, ani nie przesłania Jego zbawczego dzieła. Wzięta do nieba z duszą i ciałem, Ona, Dziewica, która jako pierwsza doświadczyła owoców męki i zmartwychwstania swojego Syna, prowadzi nas najpewniejszą drogą do Chrystusa, ostatecznego celu naszych działań i całej naszej egzystencji (?). A zachęcając wiernych do nieustannego kontemplowania oblicza Chrystusa, pragnąłem bardzo, by nauczycielką tej kontemplacji była dla wszystkich Maryja, Jego Matka?./Audiencja generalna, 16.10. 2000/

TAJEMNICA V
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

?Jak świadczą liczne tytuły przyznawane Maryi i nieustanne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, zaufanie wiernych do Matki Jezusa skłania ich do przyzywania Jej w codziennych potrzebach. Wierzący mają pewność, że Jej macierzyńskie serce nie może pozostać obojętne na materialną i duchową nędzę Jej dzieci. W ten sposób nabożeństwo do Matki Bożej, zachęcając do ufności i spontaniczności, wprowadza klimat radości do życia duchowego i pomaga wiernym iść naprzód wymagającą drogą Błogosławieństw?. /Audiencja generalna, 05.11. 1997/

Opracował: ks. Jerzy Smoleń KUL

za http://dzielo.pl/ materiały dotyczące XI Dnia Papieskiego

hastagi na stronie:

#rozważania różańcowe jana pawła ii #rozważania różańcowe z janem pawłem ii #rozważania różańcowe jan paweł ii #rozważania różańcowe na wielki post #litania loretanska tekst wiara pl #teksty rozważań różańcowych

Authors

Related posts

Top