Tag Archives: 3f 3f

O Panie, szukasz dzieci Twych

O Panie, szukasz dzieci Twych

2.Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, ? bo Miłość imię Twe. -O zechciej włączyć wszystkich nas ? w Mistyczne Ciało swe.3.Ty zaspokajasz wszelki głód, ? bo Miłość imię Twe. ? O, uczyń znowu z chlebem cud ? i nakarm dzieci swe.4.Wszak obiecałeś pokój dać, ?…

O dobre czyny

2.Miłosierne dłonie daj mi, Panie, ? braciom moim rozdające chleb, ? którym dłoni i sił już nie stanie, ? by nie ustali pośród dróg.3.Dłoniom moim siłę daj ogniwa, ? bym Twój pokój, jedność wokół siał.-By z mych dłoni miłość czynem żywą?…

O Chryste, Ty w nas trwaj

2.Od głodu, wojny uchroń nas, ? przed hańbą świata broń. ? Daj oręż, aby każdy mógł ? zwyciężać dobrem zło.3.Przy Tobie być, to posiąść dar ? zawodu wolnych serc. ? Wznieć w duszach świętej wiary żar ? na zgubę kłamstwa twierdz.4.Gdy nas dosięgnie wroga gniew, ?…
Top