Tag Archives: Anio

Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej

Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej

Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. ?Gdzież jest dziewięciu pozostałych?? ? zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupień e przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien.…

Błogosławieństwo przed podróżą

Błogosławieństwo przed podróżą Boże Ojcze, który posyłasz aniołów, aby strzegli naszych dusz i ciał, poślij ich przed nami i błogosław nam na czas podróży. Niech szczęśliwie dotrzemy do jej celu, unikając zasadzek czyhających na nasze życie. Prosimy Cię o opiekę archanioła Rafała, byśmy chronieni przez niego w każdym czasie kroczyli drogami, które Ty w swoim miłosierdziu nam wyznaczasz.…

Litania do N.M.P. z Lourdes

Litania do N.M.P. z Lourdes Kyrie,elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, ? zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Panno, objawiona w Lourdes ? módl się za nami.Święta Panno, zalecająca pokutę,Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło,Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach,Święta Panno, ogłaszająca się ?Niepokalanym Poczęciem?,Córko Niepokalana Boga Ojca,Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa,Oblubienico Niepokalana Ducha Św.,Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej,Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości,Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego,Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa,Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego,Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego,Królowo Niepokalana nieba i ziemi,Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem,Powiernico Niepokalana łask Bożych,Gwiazdo morza Niepokalana,Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego,Różo Niepokalana wśród cierni,Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym,Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości,Przyczyno Niepokalana naszej wiary,Źródło Niepokalane Boskiej Miłości,Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia,Światło Niepokalane Aniołów,Chwało Niepokalana Proroków,Nauczycielko Niepokalana Apostołów,Potęgo Niepokalana Męczenników,Opiekunko Niepokalana Wyznawców,Radości Niepokalana w Tobie ufających,Obrono Niepokalana grzeszników,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam.…

Modlitwa o ochronę przez Krew Chrystusa

Modlitwa o ochronę przez Krew ChrystusaPanie Jezu Chryste, uwalniając Izraelitów z niewoli egipskiej, ochroniłeś ich przed Aniołem śmierci przez krewbaranka (por. Wj 12). Teraz Twoja własna Krew chroni nas i pomaga podczas ataków kusiciela. Dlatego dziękuję Ci, że mogę tak często przyjmować Twoją Najdroższą Krew ?…

Modlitwy ku czci Krwi Chrystusa

Dziękczynienie za przelanie Krwi PrzenajdroższejPanie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. ?Gdzież jest dziewięciu pozostałych?? ? zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien.…
Top