Tag Archives: aszcza

Modlitwa w szczególnej intencji

Modlitwa w szczególnej intencji

Modlitwa w szczególnej intencji Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski noszącym go i zapewniłaś szczególną opiekę tym, którzy Ci ufają; prosimy Cię, wspomnij na swe obietnice i spraw, byśmy z obfitości Bożych łask otrzymali zwłaszcza te, których tak bardzo pragniemy (przedstaw Niepokalanej swoje prośby).…

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE Z tekstów bł. Jana Pawła II

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE Z tekstów bł. Jana Pawła II TAJEMNICA I ZMARTWYCHWSTANIE PANIE JEZUSA ?Pomiędzy niebem a ziemią nawiązuje się swego rodzaju wymiana, dzięki której działania Boże spotykają się z pochwalną pieśnią wiernych. Liturgia jednoczy ze sobą dwa sanktuaria ? ziemską świątynię oraz nieskończone niebo, Boga i człowieka, czas i wieczność.…

intencje Apostolstwa Modlitwy na listopad

intencje Apostolstwa Modlitwy na listopad Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie na całym świecie, zwłaszcza ci, na których spoczywa odpowiedzialność w zakresie polityki i gospodarki, nieustannie zabiegali o ratowanie stworzenia. Intencja misyjna: Aby wierzący różnych religii, dzięki świadectwu życia i braterskiemu dialogowi, jasno ukazywali, że imię Boga jest zwiastunem pokoju.…
Top