Tag Archives: boku

Chrystus, Królem czasu

Chrystus, Królem czasu

3. Ty, coś Księciem jest pokoju, ? zbuntowanych poddaj sobie ? i w jedynej swej owczarni ? zgromadź zabłąkanych ludzi.4.Po to przecież krzyż przyjąłeś ? i otwarłeś swe ramiona. ? W sercu zaś przebitym włócznią? ukazałeś żar miłości.5. Po to jesteś na ołtarzu ?…

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa Duszo Chrystusowa, uświęć mnieCiało Chrystusowe, zbaw mnie.Krwi Chrystusowa, napój mnie.Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.Męko Chrystusowa, umocnij mnie.dobry Jezu, wysłuchaj mnie.W ranach Twoich ukryj mnie.Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.Od wroga złośliwego obroń mnie.W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.każ mi przyjść do siebie,abym ze świętymi Twymi chwalił Cię.…
Top