Tag Archives: chroni

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry FaustynyMiłość Boża kwiatem, a Miłosierdzie owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te uwielbienia Miłosierdzia Bożego i stanie się ufająca.Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca,Ufam Tobie Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga, Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta, Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski,Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście, Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa,Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego, Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników,Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej, Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego, Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Chrztu Świętego, Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci, Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia, Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego, Miłosierdzie Boże, w nawróceniu zatwardziałych grzeszników, Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla Aniołów, niepojęte dla świętych, Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych, Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy, Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela, Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego, Miłosierdzie Boże, (korono wszystkich dzieł Boga), Miłosierdzie Boże, (w którym) wszyscy jesteśmy zanurzeni, Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych, Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi, Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycenie dusz świętych, Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.O Boże Wiekuisty, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarb litości nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie Swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest Miłością i Miłosierdziem samym.…

Modlitwa do św. Ojca Pio

Modlitwa do św. Ojca PioŚwięty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej.…

Modlitwa o ochronę przez Krew Chrystusa

Modlitwa o ochronę przez Krew ChrystusaPanie Jezu Chryste, uwalniając Izraelitów z niewoli egipskiej, ochroniłeś ich przed Aniołem śmierci przez krewbaranka (por. Wj 12). Teraz Twoja własna Krew chroni nas i pomaga podczas ataków kusiciela. Dlatego dziękuję Ci, że mogę tak często przyjmować Twoją Najdroższą Krew ?…
Top