Tag Archives: Chrystusa

Bóg nad swym ludem

2. Miłość Chrystusa przemienia świat, ? wyznacza szlaki wciąż nowe, kruszy nienawiść, wprowadza ład, ? jednoczy z ludźmi i z Bogiem.3. W miłości swojej zachowaj nas, ? Chryste, Zwycięzco i Panie. ? Niech upragniony nadejdzie czas ? Odnowy i Pojednania.4.Na straży Bogu oddanych serc ?…

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE Z tekstów bł. Jana Pawła II

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE Z tekstów bł. Jana Pawła II TAJEMNICA I ZMARTWYCHWSTANIE PANIE JEZUSA ?Pomiędzy niebem a ziemią nawiązuje się swego rodzaju wymiana, dzięki której działania Boże spotykają się z pochwalną pieśnią wiernych. Liturgia jednoczy ze sobą dwa sanktuaria ? ziemską świątynię oraz nieskończone niebo, Boga i człowieka, czas i wieczność.…

Regina caeli

Regina caeli Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja, módl się za nami do Boga, Alleluja. K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja. W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. K. Módlmy się; Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego.…
Top