Tag Archives: dego

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa1. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,- na chwałę Twojego Imienia, za nadejście Twojego Królestwa i za zbawienie wszystkich dusz.Po każdym ofiarowaniu następuje krótkie milczenie, potem powtarza się:P.…

Taizé zaprasza do modlitwy za Haiti 12. dnia każdego miesiąca

Taizé zaprasza do modlitwy za Haiti 12. dnia każdego miesiąca 27.01.2010 W odpowiedzi na sugestię haitańskiej młodzieży, Wspólnota z Taizé zaprasza każdego, kto może, do modlitwy za naród Haiti, pojedynczo lub w grupach, 12. dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy, po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten kraj 12 stycznia.…

Intencje Apostolstwa Modlitwy na grudzień 2009

Intencja ogólna: Aby dzieci były szanowane i kochane i nigdy nie stawały się ofiarami rozlicznych form wyzysku. Intencja misyjna: Aby w Boże Narodzenie narody ziemi uznały w Słowie wcielonym światłość oświecającą każdego człowieka, a kraje otwarły drzwi Chrystusowi, Zbawicielowi świata. —– Intencje są wyznaczone przez papieża Benedykta XVI.…

MODLITWA DO ŚW MARII DE MATTIAS ZA ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA

MODLITWA DO ŚW MARII DE MATTIAS ZA ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA O Mario De Mattias, powołana przez Ducha Świętego do świadczenia w Kościele o Miłości Baranka Ukrzyżowanego i Uwielbionego, prosimy Cię za wszystkimi Adoratorkami Krwi Chrystusa rozsianymi po całym świecie: uczyń je Siostrami modlitwy i adoracji oraz spraw, aby umiały życie swoje każdego dnia składać w ofierze miłującemu Sercu Pana; uczyń je silnymi i łagodnymi, wyczulonymi na głos Chrystusa, a przez Niego na każde wołanie i na każde milczenie ludzkiej nędzy; uczyń je wiernymi i pełnymi entuzjazmu tak, aby żyjąc w Kościele i z Kościołem umiały realizować swój charyzmat, według natchnień Ducha Świętego; uczyń je pokornymi i ubogimi, by ucząc się od każdej osoby i z każdego wydarzenia w życiu, potrafiły jednoczyć wszystko w Jezusie Chrystusie jako Głowie, Panu Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.…
Top