Tag Archives: dla mnie

Modlitwa codzienna o opiekę do świętego Judy Tadeusza

Modlitwa codzienna o opiekę do świętego Judy Tadeusza

Modlitwa codzienna o opiekę do świętego Judy TadeuszaŚwięty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię, nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą.…

Uwielbienie Bożej Opatrzności

Uwielbienie Bożej OpatrznościUwielbiam Cię, o macierzyńska Opatrzności Boża, która z dobrocią i tkliwością prawdziwej Matki zaspokajałaś każdego dnia wielkie potrzeby mego ciała i mej duszy, obsypując mnie nadmiarem swych łask i dobrodziejstw.Uwielbiam cię, o najłaskawsza Opatrzności Boża, która nigdy nie kładziesz tamy wylewom Swych darów, lecz tym hojniejszą się ukazujesz, im korniej i z większą ufnością o to Cię prosimy!Uwielbiam Cię, o najświętsza Opatrzności Boża, we wszystkich Twych przejawach dobroci, miłosierdzia, sprawiedliwości, czy będziesz dla mnie słodką i kochającą^ czy karzącą i wymagającą, gdyż wiem, że wszystko co czynisz jedynie dla dobra wiecznego mej duszy!Panie, Boże Wszechmogący, Panie wielkiego miłosierdzia i pociechy, Boże wielki, opatrzny, cudowny, sprawiedliwy, miłosierny, nie wysłowiony, niepojęty, niezmierny, objawiony, miłości i dobroci pełen, któryś jest, był i który będziesz na wieki wieków.Błogosławione są sprawy Twoje i błogosławione Imię Twoje święte, godne wszelkiej chwały, czci, miłości i uwielbienia.…

Modlitwa do św. Józefa Ojca Rodziny

Do św. Józefa Ojca Rodziny Święty Józefie, przykładny i troskliwy ojcze, bądź wzorem dla mnie, bym idąc za Twoim przykładem, podołał obowiązkom, które na mnie spoczywają. Dopomóż mi, być dobrym mężem, dochowującym wierności, zatroskanym o wszystko. Dopomóż mi, być dobrym ojcem, bym nigdy się nie zniechęcił znosząc utrapienia życia.…
Top