Tag Archives: dobra

Modlitwa do św. Katarzyny Laboure

Modlitwa do św. Katarzyny Laboure

Modlitwa do św. Katarzyny Laboure Św. Katarzyno Laboure, Ty, która otrzymałaś dla nas wszystkich Cudowny Medalik, uproś tę łaskę u Boga, aby jak najwięcej osób korzystało z tego Maryjnego daru dla dobra ich ducha i ciała. Bądź dla nas, zgodnie z życzeniem Niepokalanej, wzorem doskonałego życia chrześcijańskiego.…

Modlitwa w rocznicę objawienia się Matki Bożej św. Katarzynie Laboure

Modlitwa w rocznicę objawienia się Matki Bożej św. Katarzynie LaboureMatko Boża objawiająca Cudowny Medalik, w rocznicę Twego przyjścia do nas na rue du Bac w Paryżu i ukazania się świętej Katarzynie Laboure, zwracamy się do Ciebie w uczuciach głębokiej wdzięczności i prosimy Cię, byś dopomogła nam do ożywienia Twojego kultu za pośrednictwem daru Cudownego Medalika.Pragniemy rozpowszechniać Cudowny Medalik wszędzie, by był znakiem Twojej, o Niepokalana, Matczynej opieki zgodnie z obietnicą daną świętej Katarzynie Laboure: ?Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask.…

Akt wiary w Opatrzność Bożą

Akt wiary w Opatrzność BożąKorzę się przed Twym Majestatem, o Boże w Trójcy Jedyny a z głębi serca skruszonego i uniżonego, wyznaję niezachwianie, iż wierzę o Boże nieskończonej Dobroci, w Twą Wszechmoc, w Twe Miłosierdzie, Twą wszystko ogarniającą Opatrzność.Wierzę, iż Twa najmiłościwsza i najdobrotliwsza Opatrzność wszystko stworzyła i wszystkim, co powołała do bytu, rządzi, kieruje i opiekuje się jako najtroskliwsza Matka.Wierzę, iż wszystko, co mnie spotyka, co mi się przydarza co dotyczy mego zdrowia, mego ciała, mych zdolności, me życia, mego stanowiska, darów wewnętrznych i wszystko, rozgrywa się w świecie całym, nie jest ślepym trafem, zbiegiem okoliczności, lecz wszystko to odwiecznie Boże widziałeś w swych najświętszych wyrokach, dla mego dobra i dla dobra świata całego, Twa najmiłościwsza Opatrzność postanowiła lub dopuściła.Wierzę, iż ojcowska Twa Opatrzność, o Trójco Przenajświętsza nieustannie czuwa nade mną i wszystko obrócić pragnie najświętszemu dobru mej duszy.W to wszystko wierzę mocno i niezachwianie, lecz proszę najpokorniej, ulituj się, o Boże mój, nad słabością moją, utwierdź wiarę moją, dozwól, bym zachować się umiała w chwilach prób i doświadczeń, gdy nacierają zewsząd cierpienia, pokusy i nawałności, nie dozwalające dojrzeć Twej Boskiej ręki, która mnie dotyka.…

Modlitwa za drużynę

Modlitwa za drużynę ?Modlitewnik Sportowca? opr. ks. Krzysztof Banasik Boże, Ty wiesz, że nie żyję sam na świecie. Drugi człowiek to wielki dar. Dlatego dziękuję za ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Dziękuję za moją drużynę, za trenerów, działaczy, za tych, którzy dbają o nasze zdrowie i wszystkich, którzy pracują dla dobra drużyny.…
Top