Tag Archives: gdy

Chwalmy Boga

2.Gdy nam szumi górski las, chwalmy Boga. ? Gdy widzimy dobry film, chwalmy Boga. ? Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal, ? które Bóg przeznaczył ci.3. Gdy cierpienia przyjdzie czas, chwalmy Boga. ? Kiedy wszystko złości nas, chwalmy Boga.…

Modlitwa do Opatrzności Bożej

Modlitwa do Opatrzności BożejBoże! Któryś się Ojcem pozwolił nam nazywać i jak do Ojca w każdej potrzebie udawać, wysłuchaj nas, gdy wzywamy Twej Opatrzności.Pamiętaj o potrzebach naszych. Ty, który nie zapominasz o najmniejszym robaczku i trawce, który żywisz ptaki powietrzne i lilie polne w najpiękniejsze szaty przyodziewasz i którego potędze nie ma nic podobnego na ziemi i niebie.Tam, gdzie rozum ludzki nadaremnie szuka ratunku, tam skinienie Twoje w jednej chwili największą niedolę w prawdziwe szczęście zmienić może.Kto pod Twoją opiekę się schroni, temu jeden włos z głowy nie spadnie.Wiara ta, mój Boże, podtrzymuje nas w nadziei, że wejrzysz na potrzeby nasze i dasz nam to, co jest konieczne do zbawienia naszego.Polecamy Ci więc siebie samych, Zgromadzenie nasze, Kościół Święty, rodziny i wszystkich bliźnich.Daj nam, Panie, w Tobie niezachwianą ufność, abyśmy nigdy nie upadały na duchu, gdy niedostatek, choroba lub inne doświadczenia nawiedzą nas z Twej woli.Przybądź nam z pomocą, gdy wołać do Ciebie będziemy.Błogosław pracy naszej, aby owoc wydała, a Tobie chwałę i bliźnim pożytek przyniosła.Ufamy potędze Twojej Opatrzności i w Niej pokładamy całą nadzieję naszą.Amen.…

Modlitwa za drużynę

Modlitwa za drużynę ?Modlitewnik Sportowca? opr. ks. Krzysztof Banasik Boże, Ty wiesz, że nie żyję sam na świecie. Drugi człowiek to wielki dar. Dlatego dziękuję za ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Dziękuję za moją drużynę, za trenerów, działaczy, za tych, którzy dbają o nasze zdrowie i wszystkich, którzy pracują dla dobra drużyny.…
Top