Tag Archives: kyrie

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami!Synu Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo ? módl się za nami!Święta Boża Rodzicielko,Święta Panno nad Pannami,Matko Dobrej Rady,Córko Ojca Przedwiecznego,Matko Syna Bożego,Oblubienico Ducha Świętego,Przybytku Trójcy Przenajświętszej,Bramo niebios,Królowo Aniołów,Ozdobo Proroków,O dobra Rado Apostołów,O dobra Rado Męczenników,O dobra Rado Wyznawców,O dobra Rado Panien,O dobra Rado wszystkich Świętych,O dobra Rado uciśnionych,O dobra Rado wdów i sierot,O dobra Rado chorych,O dobra Rado strapionych i więźniów,O dobra Rado ubogich,O dobra Rado we wszelkich potrzebach,O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,O dobra Rado w pokusach,O dobra Rado nawracających się grzeszników,O dobra Rado konających,We wszelkich sprawach i potrzebach ?…

Litania do N.M.P. z Lourdes

Litania do N.M.P. z Lourdes Kyrie,elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, ? zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Panno, objawiona w Lourdes ? módl się za nami.Święta Panno, zalecająca pokutę,Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło,Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach,Święta Panno, ogłaszająca się ?Niepokalanym…

Litania do Krwi Chrystusa

Litania do Krwi ChrystusaKyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu Odkupiciela świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, jedyny Boże,Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas!Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,Krwi Chrystusa, otucho umierających,Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.…

Litania do Matki Bożej Łaskawej

(do prywatnego odmawiania)Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie Miłości Ojca Przedwiecznego.…
Top