Tag Archives: maryi

Ludu Kapłański

Ludu Kapłański

2.Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny. ? Uwielbiamy Cię, Chrystusie, nasz Bracie. ? Tyś nas przyszedł zbawić.3.Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno dająca życie. ? Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, ? któryś zstąpił z nieba.4.Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa. ? Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz ?…

Litania do św. Siostry Faustyny

Litania do św. Siostry Faustynydo prywatnego odmawiania Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, Jedyny Boże Święta Maryjo, módl się za nami.Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa, Wcielonego Miłosierdzia Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi Święta Faustyno, miłująca Kościół ?…

Koronka do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Koronka do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej(odmawia się na różańcu) Na dużych paciorkach:Niech będzie błogosławione Imię Maryi Najświętszej, Królowej nieba i ziemi Niepokalanie Poczętej.Na małych paciorkach:O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za namii za całym światem.Na zakończenie (3 razy):O Maryjo bez grzechu poczęta, bądź zawszez nami i z całym światem.Tę koronkę podyktowała Matka Boża małej dziewczynce Władzi Papis 22 lipca 1943.…

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

Modlitwa codzienna do świętego Józefa O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N., Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć.…

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Różańca Świętego Tajemnice radosneI. Zwiastowanie Najświętszej Maryi PannieII. Nawiedzenie św. ElżbietyIII. Narodzenie Jezusa w BetlejemIV. Ofiarowanie Jezusa w ŚwiątyniV. Odnalezienie Jezusa w ŚwiątyniTajemnice światłaI. Chrzest Jezusa w JordanieII. Objawienie się Jezusa na weselu w KanieIII. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawróceniaIV.…
Top