Tag Archives: na

„Tajemnica Boga” Karola Wojtyły

„Tajemnica Boga” Karola Wojtyły

„Tajemnica Boga” Karola Wojtyły. W szafie jednego z krakowskich mieszkań przez ponad 60 lat leżały niepublikowane teksty Karola Wojtyły. Dopiero teraz ks. Szymon Fedorowicz, którego ojciec ? jako student – współpracował z przyszłym papieżem, postanowił je ujawnić. Nakładem Wydawnictwa WAM teksty ukażą się w zbiorze zatytułowanym Tajemnica Boga.…

O Panie, Tyś moim Pasterzem

2.Choć idę przez ciemną dolinę ? niczego nie muszę się trwożyć, ? bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie, ? w obronie mej stanąć gotowy.3.Do stołu swojego zaprasza, ? bo pragnie zwyciężyć mych wrogów. ? Olejkiem mi głowę namaszcza, ? a kielich napełnia po brzegi.4.Twa łaska i dobroć podążą?…

O Chryste, Ty w nas trwaj

2.Od głodu, wojny uchroń nas, ? przed hańbą świata broń. ? Daj oręż, aby każdy mógł ? zwyciężać dobrem zło.3.Przy Tobie być, to posiąść dar ? zawodu wolnych serc. ? Wznieć w duszach świętej wiary żar ? na zgubę kłamstwa twierdz.4.Gdy nas dosięgnie wroga gniew, ?…

Niech radość przenika

3.Już chlebem aniołów posila się człowiek? i w chlebie niebiańskim spełniły się znaki.? Jak wielkim jest cudem, gdy Pana przyjmuje ? sługa pokorny i biedny.4.Prosimy Cię, Boże, coś w Trójcy jedyny, ? byś z nami zamieszkał, gdy hołd Ci składamy.? Swoimi drogami nas prowadź do światła, ?…
Top