Tag Archives: nabo

O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej

O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej

O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej O Maryjo, wierzę, że dla Twojej wielkości i niezrównanych przywilejów, godna Jesteś najgłębszej naszej czci i chwały. Kiedy jednak patrzę na Twoją zbawczą opiekę nad nami oraz na nieustającą pomoc, jaką nas otaczasz, budzi się w sercu moim gorąca miłość ku Tobie, czuję ufność, że i mnie nędznego wspierać będziesz, powstaje we mnie pragnienie, by nieustannie uciekać się do Ciebie w moich potrzebach.…

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 Hasło Tygodnia: Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15,51-58) Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu ap. Pawła do Koryntian 15,51-58. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali ?…

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Zwycięstwo Chrystusa pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2012) 18.01.2012 Tydzień wspólnych modlitw chrześcijan różnych wyznań to zaproszenie, by w ciągu ośmiu dni zastanowić się nad tym, że wszyscy zostaniemy przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa.…

Nabożeństwa w intencji matek w stanie błogosławionym i małżeństw, które mają trudności w poczęciu dzieci

Nabożeństwa w intencji matek w stanie błogosławionym i małżeństw, które mają trudności w poczęciu dzieci 25.10.2010 Od 13 kwietnia 2010 w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie wprowadzone zostało specjalne nabożeństwo do św. Gerarda Majelli w intencji matek w stanie błogosławionym i ochrony życia dzieci poczętych.…

Prace nad tekstami ekumenicznych modlitw

15 października 2010 Prace nad tekstami ekumenicznych modlitw Po raz pierwszy w historii Polska jako kraj jest odpowiedzialna za przygotowanie tekstów dla całego świata na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Polacy przygotowali je na Tydzień Modlitw w 2012 r. Od 20 do 24 września międzynarodowe grono przedstawicieli Komisji ?Wiara i Ustrój?…
Top