Tag Archives: nad

Jezu, Bóstwem równy Ojcu

2.Razem z wszystkim, co stworzyłeś ? Twój majestat wysławiamy. ? Ty zaś pomnij, Synu Boży, ? żeś na wieki naszym Bratem. Jezu, pochyl się nad nami, ? zdejmij ciężar naszej winy, ? pociesz w trudzie i niedoli, ? bądź nam światłem wśród ciemności.3.Pomóż iść przez całe życie ?…

Litania do Bożego Miłosierdzia

Litania do Bożego Miłosierdzia Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad namiDuchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocieStwórcy, ufamy Tobie.…
Top