Tag Archives: nami

Niech radość przenika

Niech radość przenika

3.Już chlebem aniołów posila się człowiek? i w chlebie niebiańskim spełniły się znaki.? Jak wielkim jest cudem, gdy Pana przyjmuje ? sługa pokorny i biedny.4.Prosimy Cię, Boże, coś w Trójcy jedyny, ? byś z nami zamieszkał, gdy hołd Ci składamy.? Swoimi drogami nas prowadź do światła, ?…

Któż nam zagrozi

2. Któż nas zwycięży, jeśli Bóg jest z nami, ? mocna opoka i pewne schronienie? ? Ten, który daje siłę i odwagę ? sercom człowieczym.3.Któż nas zniewoli, jeśli Bóg jest z nami, ? jakie cierpienie przewyższy nadzieję? ? Zło i ciemności, smutki i gorycze ?…

Jezu, Bóstwem równy Ojcu

2.Razem z wszystkim, co stworzyłeś ? Twój majestat wysławiamy. ? Ty zaś pomnij, Synu Boży, ? żeś na wieki naszym Bratem. Jezu, pochyl się nad nami, ? zdejmij ciężar naszej winy, ? pociesz w trudzie i niedoli, ? bądź nam światłem wśród ciemności.3.Pomóż iść przez całe życie ?…
Top