Tag Archives: oby

Modlitwa rodziców za dzieci

Modlitwa rodziców za dzieci

Modlitwa rodziców za dzieci O Matko Królowo Rodzin, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, z ciężkim i zatroskanym sercem przychodzę do Ciebie lecz pełnym ufności w nieustającą pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleść i troski, jakieś dla Niego poniosła, bądź i dla moich dzieci /mego dziecka/, które Ci poświęciłam i dziś na nowo Ci oddaję ?…

Modlitwa kierowcy

Modlitwa kierowcy Boże daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól Dawco życia, bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radości Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze.…

19.04.88 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

19.04.88 MODLITWA VASSULI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN Ojcze, obyśmy mogli być zjednoczeni w jednej Wierze i przez jeden Chrzest w Twoje Święte Imię. Obyśmy mogli być tylko jedno w Tobie, jak Ty, Jezu, jesteś Jedno z naszym Ojcem. Zachowaj nas w Twym Imieniu, które nam dałeś.…
Top