Tag Archives: panem

Modlitwa o uzdrowienie

Modlitwa o uzdrowienie

Modlitwa o uzdrowieniePanie Jezu! Wierzymy, że żyjesz, że zmartwychwstałeś, że jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w każdym z nas.Wielbimy Cię! Chwalimy Cię! Dzięki Ci składamy, Panie, za to, żeś przyszedł do nas jako Chleb Żywy, który zstąpił z Nieba,Ty jesteś pełnią życia!Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem!Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych!Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych, którzy czytają tę modlitwę, ponieważ dla Ciebie nie istnieje ani odległość, ani czas, ani przestrzeń.Ty jesteś wieczny obecnością i znasz tych wszystkich ludzi.Teraz prosimy Cię, Panie, zmiłuj się nad nami!…

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli. Chwalę Mu na wysokości nucą Anieli: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Na kolana wół i osioł przed Nim klękają, Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.…

Przybieżeli do Betlejem pasterze

Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże! Chwała na wysokości, Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi.…
Top