Tag Archives: panno

Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego do Najświętszej Panny

Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego do Najświętszej Panny

Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego do Najświętszej Panny Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił. Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. Dozwól, bym się przyczynił do jak największego wyniesienia Ciebie.…

Akt oddania się Niepokalanej

Akt oddania się Niepokalanej O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.…

Litania do N.M.P. z Lourdes

Litania do N.M.P. z Lourdes Kyrie,elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, ? zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Panno, objawiona w Lourdes ? módl się za nami.Święta Panno, zalecająca pokutę,Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło,Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach,Święta Panno, ogłaszająca się ?Niepokalanym Poczęciem?,Córko Niepokalana Boga Ojca,Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa,Oblubienico Niepokalana Ducha Św.,Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej,Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości,Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego,Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa,Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego,Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego,Królowo Niepokalana nieba i ziemi,Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem,Powiernico Niepokalana łask Bożych,Gwiazdo morza Niepokalana,Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego,Różo Niepokalana wśród cierni,Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym,Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości,Przyczyno Niepokalana naszej wiary,Źródło Niepokalane Boskiej Miłości,Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia,Światło Niepokalane Aniołów,Chwało Niepokalana Proroków,Nauczycielko Niepokalana Apostołów,Potęgo Niepokalana Męczenników,Opiekunko Niepokalana Wyznawców,Radości Niepokalana w Tobie ufających,Obrono Niepokalana grzeszników,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam.…

Modlitwa Św. Bernarda do Matki Bożej

Modlitwa Św. Bernarda do Matki Bożej Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.…

Litania do Matki Bożej Łaskawej

(do prywatnego odmawiania)Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie Miłości Ojca Przedwiecznego.…
Top