Tag Archives: powo

Modlitwy Jana Pawła II ? do Ducha Świętego

Modlitwy Jana Pawła II ? do Ducha Świętego

Modlitwy Jana Pawła II ? do Ducha Świętego?Przybądź, Duchu Święty! Przybądź! Wejdź w samą głębie serc Twoich wiernych! Spraw tak, aby każdy odczuł to osobiście ku pożytkowi wszystkich. Tak, by Bóg był wszystkim we wszystkich. Amen? (Jan Paweł II, 3 czerwca 1990)?Dziękujemy Ci, Duchu prawdy!…

Modlitwa dziecka O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE Panie Boże, Ty na różne sposoby powołujesz ludzi do służby Tobie i ludziom. Szczególną drogą jest powołanie kapłańskie i zakonne. Spraw, by nigdy nie zabrakło młodych, pragnących Ci służyć na tej drodze. Panie Jezu, tak jak w czasie Twego życia na ziemi wybrałeś sobie Apostołów, tak i dzi- siaj mówisz: „Pójdź za mną” do tych, których chcesz obdarzyć łaską powołania kapłańskiego.…

VIII Ogólnopolskie Czuwanie Modlitewne w intencji powołań w Kalwarii Zebrzydowskiej

VIII Ogólnopolskie Czuwanie Modlitewne w intencji powołań w Kalwarii Zebrzydowskiej 11.06.2011, godz. 20:00, 11/12.06.2011 Czuwanie modlitewne prowadzić będą przedstawiciele różnych stanów, Zgromadzeń Zakonnych i Seminariów Duchownych Polskich Diecezji. Program czuwania: 20:00 ? Rozpoczęcie czuwania 20:30 ? Modlitwa Różańcowa w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej ?…

Modlitwa o wytrwałość w powołaniu

O wytrwałość w powołaniu Panie Jezu, powołany do sprawowania świętego urzędu, pragnę Ci służyć wiernie. Świadomy mojej słabości, pokornie Cię błagam, abym w swych postanowieniach wytrwał do końca i codziennie się udoskonalał zgodnie z Twoją, Jezu, wolą. Umocnij mnie, abym czynił postępy w wierze, czystości i pokorze, ubóstwie i posłuszeństwie, w umartwieniu, zaparciu siebie i pogardzie świata, w miłości, gorliwości i prawdziwej pobożności, abyś Ty, Panie Jezu Chryste, we mnie się kształtował tak, bym mógł o sobie powiedzieć: żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.…
Top