Tag Archives: siebie

Na świętej Uczcie Baranka

Na świętej Uczcie Baranka

3.Już Chrystus Paschą jest naszą? i szczerej prawdy zaczynem, niewinnym Bożym Barankiem, ? co siebie złożył w ofierze.4.O jakże cenna Ofiara, ? przez którą piekło jest starte, ? a lud wychodzi z niewoli, ? by pełnię życia odzyskać.5. O stań się, Jezu, dla duszy ?…

Sposoby czynienia miłosierdzia

Sposoby czynienia miłosierdzia?Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia, czyn, słowo, modlitwa.? Dz. 742 Przykazanie miłościBędziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.Uczynki miłosierne co do duszyGrzesznych upominać.…

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa Duszo Chrystusowa, uświęć mnieCiało Chrystusowe, zbaw mnie.Krwi Chrystusowa, napój mnie.Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.Męko Chrystusowa, umocnij mnie.dobry Jezu, wysłuchaj mnie.W ranach Twoich ukryj mnie.Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.Od wroga złośliwego obroń mnie.W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.każ mi przyjść do siebie,abym ze świętymi Twymi chwalił Cię.…
Top