Tag Archives: wewn

Modlitwy w różnych intencjach

Modlitwy w różnych intencjach

Modlitwy w różnych intencjachDuchu Święty, przemień?Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.…

Różaniec Krwi Chrystusa

Różaniec Krwi ChrystusaSposób odmawiania:P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.P. Chwała Ojcu.W. Jak była na początku.Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa).…

Akt wiary w Opatrzność Bożą

Akt wiary w Opatrzność BożąKorzę się przed Twym Majestatem, o Boże w Trójcy Jedyny a z głębi serca skruszonego i uniżonego, wyznaję niezachwianie, iż wierzę o Boże nieskończonej Dobroci, w Twą Wszechmoc, w Twe Miłosierdzie, Twą wszystko ogarniającą Opatrzność.Wierzę, iż Twa najmiłościwsza i najdobrotliwsza Opatrzność wszystko stworzyła i wszystkim, co powołała do bytu, rządzi, kieruje i opiekuje się jako najtroskliwsza Matka.Wierzę, iż wszystko, co mnie spotyka, co mi się przydarza co dotyczy mego zdrowia, mego ciała, mych zdolności, me życia, mego stanowiska, darów wewnętrznych i wszystko, rozgrywa się w świecie całym, nie jest ślepym trafem, zbiegiem okoliczności, lecz wszystko to odwiecznie Boże widziałeś w swych najświętszych wyrokach, dla mego dobra i dla dobra świata całego, Twa najmiłościwsza Opatrzność postanowiła lub dopuściła.Wierzę, iż ojcowska Twa Opatrzność, o Trójco Przenajświętsza nieustannie czuwa nade mną i wszystko obrócić pragnie najświętszemu dobru mej duszy.W to wszystko wierzę mocno i niezachwianie, lecz proszę najpokorniej, ulituj się, o Boże mój, nad słabością moją, utwierdź wiarę moją, dozwól, bym zachować się umiała w chwilach prób i doświadczeń, gdy nacierają zewsząd cierpienia, pokusy i nawałności, nie dozwalające dojrzeć Twej Boskiej ręki, która mnie dotyka.…

Karnawał z mnichami

Karnawał z mnichami 20.02.2012, 20-22 lutego 2012, poniedziałek- środa Pomysł zrodził się spontanicznie. W pewnym sensie jest rozwinięciem cieszącego się ogromnym powodzeniem ?Antysylwestra?. Jest on propozycją dla tych, którzy poszukują chcą pójść dalej niż huczne i hałaśliwe zabawy czy inne imprezy karnawałowe, pragnąc zarazem pogłębić swoje życie duchowe.…
Top