Tag Archives: wiem

Oddanie się Opatrzności Bożej

Akt wiary w Opatrzność BożąBoże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie.…

Uwielbienie Bożej Opatrzności

Uwielbienie Bożej OpatrznościUwielbiam Cię, o macierzyńska Opatrzności Boża, która z dobrocią i tkliwością prawdziwej Matki zaspokajałaś każdego dnia wielkie potrzeby mego ciała i mej duszy, obsypując mnie nadmiarem swych łask i dobrodziejstw.Uwielbiam cię, o najłaskawsza Opatrzności Boża, która nigdy nie kładziesz tamy wylewom Swych darów, lecz tym hojniejszą się ukazujesz, im korniej i z większą ufnością o to Cię prosimy!Uwielbiam Cię, o najświętsza Opatrzności Boża, we wszystkich Twych przejawach dobroci, miłosierdzia, sprawiedliwości, czy będziesz dla mnie słodką i kochającą^ czy karzącą i wymagającą, gdyż wiem, że wszystko co czynisz jedynie dla dobra wiecznego mej duszy!Panie, Boże Wszechmogący, Panie wielkiego miłosierdzia i pociechy, Boże wielki, opatrzny, cudowny, sprawiedliwy, miłosierny, nie wysłowiony, niepojęty, niezmierny, objawiony, miłości i dobroci pełen, któryś jest, był i który będziesz na wieki wieków.Błogosławione są sprawy Twoje i błogosławione Imię Twoje święte, godne wszelkiej chwały, czci, miłości i uwielbienia.…

Modlitwa na ławce rezerwowych

Modlitwa na ławce rezerwowych ?Modlitewnik Sportowca? opr. ks. Krzysztof Banasik Panie Boże, dziś znowu znalazłem się na ławce rezerwowych. Jest mi smutno, choć wiem, że w drużynie każdy ma swe miejsce i potrzebni są też rezerwowi. Panie, proszę Cię o wiarę w swe umiejętności i o pokorę, bym umiał czekać na swój czas, pamiętając, że w życiu wzrasta się stopniowo.…
Top