Tag Archives: woli

Litania do św. Siostry Faustyny

Litania do św. Siostry Faustynydo prywatnego odmawiania Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, Jedyny Boże Święta Maryjo, módl się za nami.Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa, Wcielonego Miłosierdzia Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi Święta Faustyno, miłująca Kościół ?…

Modlitwa do świętej Rity I

Modlitwa do świętej Rity IPrzemożna Orędowniczko u Boga, Święta Rito, jaśniejąca gwiazdo świętego katolickiego Kościoła, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, pociecho chorych i ubogich, podziwie świętych, wzorze świętości dla wszystkich stanów, wybrana oblubienico Jezusa Chrystusa, świętymi bliznami naznaczona i świętym cierniem przeszyta, proszę Cię, wyjednaj mi u Boga zupełne poddanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach życia i dar rozpamiętywania Męki Bolesnej Pana naszego Jezusa Chrystusa z taką pobożnością, z jaką Ty u Króla w cierniowej koronie w duchu patrzyłaś.…

Oddanie się Opatrzności Bożej

Akt wiary w Opatrzność BożąBoże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie.…

Modlitwa do Opatrzności Bożej

Modlitwa do Opatrzności BożejBoże! Któryś się Ojcem pozwolił nam nazywać i jak do Ojca w każdej potrzebie udawać, wysłuchaj nas, gdy wzywamy Twej Opatrzności.Pamiętaj o potrzebach naszych. Ty, który nie zapominasz o najmniejszym robaczku i trawce, który żywisz ptaki powietrzne i lilie polne w najpiękniejsze szaty przyodziewasz i którego potędze nie ma nic podobnego na ziemi i niebie.Tam, gdzie rozum ludzki nadaremnie szuka ratunku, tam skinienie Twoje w jednej chwili największą niedolę w prawdziwe szczęście zmienić może.Kto pod Twoją opiekę się schroni, temu jeden włos z głowy nie spadnie.Wiara ta, mój Boże, podtrzymuje nas w nadziei, że wejrzysz na potrzeby nasze i dasz nam to, co jest konieczne do zbawienia naszego.Polecamy Ci więc siebie samych, Zgromadzenie nasze, Kościół Święty, rodziny i wszystkich bliźnich.Daj nam, Panie, w Tobie niezachwianą ufność, abyśmy nigdy nie upadały na duchu, gdy niedostatek, choroba lub inne doświadczenia nawiedzą nas z Twej woli.Przybądź nam z pomocą, gdy wołać do Ciebie będziemy.Błogosław pracy naszej, aby owoc wydała, a Tobie chwałę i bliźnim pożytek przyniosła.Ufamy potędze Twojej Opatrzności i w Niej pokładamy całą nadzieję naszą.Amen.…
Top