Tag Archives: za

Na całą ziemię niech leci wieść

Na całą ziemię niech leci wieść

2.Dziękujmy Panu, śpiewajmy Mu! ? On godzien wszelkiej czci. ? Na twarz padnijmy u Jego stóp, ?niech Jemu chwała brzmi. Nas cośmy prochem i nicością ? za dzieci przyjąć chciał, ? wieczną ukochał nas miłością,?choć grzeszność naszą znał. Przyjm dziękczynienie, dobry Boże, za dobrodziejstwa Twe, ?…

Litania do św. Siostry Faustyny

Litania do św. Siostry Faustynydo prywatnego odmawiania Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, Jedyny Boże Święta Maryjo, módl się za nami.Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa, Wcielonego Miłosierdzia Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi Święta Faustyno, miłująca Kościół ?…

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Siostry Faustyny

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Siostry Faustyny O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski?, o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.Ojcze nasz?, Zdrowaś Maryjo?, Chwała Ojcu?…

Godzinki do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Godzinki do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy JUTRZNIA InwokacjaTy, Maryjo, w życia nocy Jutrznią światu zajaśniałaś Nieustannej Twej Pomocy Wzywa co dzień ziemia cała. HYMNWitaj, Maryjo, Wielka Matko Boża, W królewskiej szaty przyodziana, blask Przed wchodem słońca, Ty ludzkości zorza, Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.…
Top