Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie

Ty wyzwoliłeś nas Panie

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
z kajdan i samych siebie,
a Chrystus, stając się bratem,
nauczył nas wołać do Ciebie:
Ref. Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność
i pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
i przygarniając do siebie
uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
i teraz jest jej godzina.

hastagi na stronie:

#TY WYZWOLIŁEŚ NAS PANIE

Authors

Related posts

Top