Witaj Królowo

Witaj Królowo

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na
tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

hastagi na stronie:

#witaj królowo

Related posts

Top