Inne Modlitwy o jedność chrześcijan

8.04.91 MODLITWA DLA WSZYSTKICH NARODÓW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

8.04.91 MODLITWA DLA WSZYSTKICH NARODÓW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN Bądź uwielbiony, Panie, za Niebieski Pokarm, który nam dajesz dla wypełnienia się Pism i dopełnienia Twojego Dzieła.

8.04.91

MODLITWA DLA WSZYSTKICH NARODÓW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Bądź uwielbiony, Panie, za Niebieski Pokarm, który nam dajesz

dla wypełnienia się Pism i dopełnienia Twojego Dzieła.

Dałeś Twoje Poznanie prostym dzieciom, a nie uczonym, bo tak Ci się podoba, Panie.

Bądź uwielbiony, Panie, za otwarcie dróg,

aby Twój lud szedł po nich i doszedł do Ciebie, by napełnić Twój Dom.

Chociaż posłałeś na świat Swego Syna i świat wyraźnie zobaczył Światłość,

nie wszyscy Ją przyjęli, lecz umiłowali ciemność, wpadając w odstępstwo.

Świat dopuścił się odstępstwa, bo odrzucił Prawdę i wolał żyć w Kłamstwie.

Tak, Panie, Ty do tego stopnia miłujesz świat, że dziś, pomimo naszej niegodziwości,

zsyłasz nam bez ograniczeń Twego Świętego Ducha, by nas ożywić i ożywić świat,

odnawiając każde stworzenie, aby każdy mógł ujrzeć Twą Chwałę, uwierzyć i dostąpić nawrócenia.

Bądź uwielbiony, Panie, za to, że otwarłeś bramy Nieba,

aby udzielić nam z Twoich Spichlerzy tej Ukrytej Manny zachowanej na nasze Czasy.

Nie, to nie Mojżesz dał Chleb z Nieba, lecz to Ty, Ojcze, zapewniłeś prawdziwy chleb.

Twój Syn, Jezus Chrystus, jest Chlebem Życia, również Duch Święty nas karmi,

bo każdy chleb pochodzący z Nieba jest Życiem. Powiedziane jest w Piśmie:

“Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana” oraz że ciało ani krew nie mogą objawić Prawdy,

chyba że Prawda zostanie dana przez Tego, który ustanowił Prawdę i wyrył Ją w naszych sercach.

Ojcze, niech Twoje Imię będzie wysławiane na zawsze i na nowo uwielbione.

Niech świat przejdzie z Ciemności do Światłości, z Kłamstwa – do pełnej Prawdy, z Letargu – do Gorliwości.

Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, nadeszła godzina, abyś ukazał nam

? kiedy Twój Święty Duch uczyni sobie w nas Swoją Siedzibę

Przeczytaj też!  Nowenna 9 dniowa Św. Judy Tadeusza

– Nowe Niebo i Nową Ziemię.

Najczulszy Ojcze, jak Ty uwielbiłeś Twojego Syna, a Twój Syn Ciebie uwielbił,

tak niech Twój Święty Duch Prawdy uwielbi na nowo Twego Syna.

W niedługim czasie, Ojcze, zgodnie z Pismem, pierwsze niebo i pierwsza ziemia szybko przeminą,

aby dowieść światu, że Twoje Słowo żyje i działa i że Jezus naprawdę zwyciężył świat.

Kiedy nadejdzie ten dzień, modlitwa Twojego Syna skierowana do Ciebie zostanie spełniona,

wszyscy bowiem będziemy stanowili jedno w Tobie, jak Najświętsza Trójca jest Jednym i Tym Samym.

Nie będziemy się już dzielić pod Twoim Imieniem.

Bądź uwielbiony, Panie, i niech będzie Chwała Najwyższemu

za to, że zesłał nam w naszym wielkim odstępstwie naszą Najświętszą Matkę,

której Serce Ty Sam zjednoczyłeś w miłości z Sercem Jezusa.

Te Serca razem cierpiały i znowu razem te dwa Najświętsze Serca odnowią nas i doprowadzą do Życia w Tobie.

Zagubione owce zostaną odnalezione, błądzącym barankom zostanie przypomniane,

gdzie znajduje się ich prawdziwa owczarnia i Kto jest ich Prawdziwym Pasterzem,

tym Pasterzem, który nigdy nie porzuca swego stada ani nie opuszcza zabłąkanych,

ale uzdrawia zranionych i podtrzymuje wyczerpanych.

Bądź uwielbiony, Panie, Ty, w którego Świętym Duchu otrzymujemy chrzest.

Rzeczywiście, źródła wody żywej tryskają i udzielane są spragnionemu.

Tryskają w obfitości z Twojej Świętej Świątyni, tej Świątyni, którą wzniosłeś w ciągu trzech dni.

Z Twojej Pełni otrzymujemy w tych ostatnich dniach Łaski Twojego Świętego Ducha dla naszego ożywienia.

To jest Twoja Manna Niebieska, Duchowy Pokarm pochodzący z Ducha.

Ojcze, niech Twój lud zrozumie, że wkrótce wygnanie zakończy się

i że Tron Baranka, Twój Tron, znajdzie się wkrótce na Swoim miejscu, między nami.

Ojcze Sprawiedliwy, przygotuj nas więc na ten Chwalebny Dzień,

w którym będziemy mogli wszyscy wychwalać Cię i wielbić wokół jednego jedynego Świętego Tabernakulum.

Przeczytaj też!  Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę

Ojcze, dziękuję Ci, że wysłuchałeś Moją modlitwę

i dałeś Mi Twoje Słowa dla ukazania światu Bogactw Twego Najświętszego Serca. Amen.

Modlitwy od Jezusa z objawienia Prawdziwe Życie w Bogu -Vassula Ryden -1985-2003

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy