Akt poświecenia i odnowienia profesji zakonnej Sióstr Antonianek

Akt poświecenia i odnowienia profesji zakonnej

Dziękujemy Ci również Boże, że obdarzyłeś na powołaniem zakonnym, abyśmy w zakonie całkowicie się Tobie poświęciły, żyjąc według Ewangelii św.

Teraz każda z profesek odnowi swoją profesje zakonną, która jest uwieńczeniem chrztu świętego. Te zaś, które nie złożyły profesji, będą Cię Boże prosić o łaskę dobrego przygotowania na tę chwilę.

Ja siostra Maria … głęboko wierząc w pomoc łaski Bożej, pragnę doskonalej zachowywać Ewangelię Chrystusową. Na chwałę Bożą ślubuję żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według Reguły III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu i Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Antonianek. Całym sercem oddaję się siostrzanej wspólnocie, aby pod działaniem Ducha Świętego i za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego naszego Ojca Franciszka, świętego Antoniego i wszystkich świętych oraz z pomocą sióstr poświęcić się służbie Bogu i Kościołowi.

źródło: http://www.antonianki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=13

hastagi na stronie:

#skrzynka modlitewna siostr zakonnych

Authors

Related posts

Top