Inne modlitwa

Akt wiary w Opatrzność Bożą

Akt wiary w Opatrzność BożąKorzę się przed Twym Majestatem, o Boże w Trójcy Jedyny a z głębi serca skruszonego i uniżonego, wyznaję niezachwianie, iż wierzę o Boże nieskończonej Dobroci, w Twą Wszechmoc, w Twe Miłosierdzie, Twą wszystko ogarniającą Opatrzność.Wierzę, iż Twa najmiłościwsza i najdobrotliwsza Opatrzność wszystko stworzyła i wszystkim, co powołała do bytu, rządzi, kieruje i opiekuje się jako najtroskliwsza Matka.Wierzę, iż wszystko, co mnie spotyka, co mi się przydarza co dotyczy mego zdrowia, mego ciała, mych zdolności, me życia, mego stanowiska, darów wewnętrznych i wszystko, rozgrywa się w świecie całym, nie jest ślepym trafem, zbiegiem okoliczności, lecz wszystko to odwiecznie Boże widziałeś w swych najświętszych wyrokach, dla mego dobra i dla dobra świata całego, Twa najmiłościwsza Opatrzność postanowiła lub dopuściła.Wierzę, iż ojcowska Twa Opatrzność, o Trójco Przenajświętsza nieustannie czuwa nade mną i wszystko obrócić pragnie najświętszemu dobru mej duszy.W to wszystko wierzę mocno i niezachwianie, lecz proszę najpokorniej, ulituj się, o Boże mój, nad słabością moją, utwierdź wiarę moją, dozwól, bym zachować się umiała w chwilach prób i doświadczeń, gdy nacierają zewsząd cierpienia, pokusy i nawałności, nie dozwalające dojrzeć Twej Boskiej ręki, która mnie dotyka. Amen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #awie   #cija   #drog   #mierci   #modlitwy   #prac   #swoj   #tarnowski   #trwa