Akty Inne

Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu

Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ja na nas
w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś
losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się na nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania
Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.Amen

hastagi na stronie:

#Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu #akt zawierzenia świata bożemu miłosierdziu #zawierzenie świata bożemu miłosierdziu

Similar Posts