Inne Kolędy, pastorałki, pieśni na święta Bożego Narodzenia

Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki;
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.

Słuchajcież Boga Ojca
jako nam Go zaleca:
Ten ci Syn mój najmilszy, jedyny,
wam w raju obiecany,
tego wy słuchajcie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #cie   #ducha   #jan pawe   #jana   #jego   #kt   #modlitwy   #na   #smak   #wiara