Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił

1. Anioł pasterzom mówił: ? ?Chrystus się wam narodził ? w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, ?
narodził się w ubóstwie, ? Pan wszego stworzenia.?
2. Chcąc się dowiedzieć tego ? poselstwa wesołego, ? bieżeli do Betlejem skwapliwie, ? znaleźli
Dziecię w żłobie, ? Maryję z Józefem.
3. Taki Pan chwały wielkiej ? uniżył się Wysoki: ? pałacu kosztownego żadnego ? nie miał
zbudowanego ? Pan wszego stworzenia!
4. O dziwne narodzenie, ? nigdy nie wysłowione! ? Poczęła Panna Syna w czystości, ? porodziła w
całości ? Panieństwa swojego.
5. Już się ono spełniło, ? co pod figurą było: ? Arona różdżka ona zielona ? stała się nam
kwitnąca ? i owoc rodząca.
6. Słuchajcież Boga Ojca, ? jako wam Go zaleca: ? Ten?ci jest Syn najmilszy, jedyny, ? w raju wam
obiecany, ? Tego wy słuchajcie.
7. Bogu bądź cześć i chwała, ? która by nie ustała, ? jak Ojcu, tak i Jego Synowi ? i Świętemu
Duchowi, ? w Trójcy Jedynemu.

Authors

Related posts

Top