Modlitwy kobiety articles

Modlitwa podczas niechcianej ciąży

Modlitwa podczas niechcianej ciąży

[box type=”shadow”]Modlitwa podczas niechcianej ciąży Dobry Boże, Ty znasz lęk, który jest w moim sercu teraz, gdy noszę dziecko w moim łonie. Ty wiesz, że ja nie planowałam go , i że toczę w sobie walkę o jego przyjęcie. Błagam Cię o łaskę, abym mogła przyjąć rzeczywistość tej nowej sytuacji.…

różaniec wynagradzający

różaniec wynagradzający Jednym z warunków nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca jest różaniec wynagradzający. Nie różni się zasadniczo od różańca odmawianego w inne dni. Ważne jest, aby pamiętać o wynagradzającej intencji: za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Matka Boża z różańcem w dłoniach Matka Boża, objawiając się w Fatimie Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji w 1917 roku ukazywała się z różańcem w dłoniach.…

Modlitwa o miłość roztropną św. Katarzyna ze Sieny

O miłość roztropną św. Katarzyna ze Sieny O Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, 0 Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku Sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości 1 daru świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem.…

Modlitwa za dzieci

Modlitwa za dzieci Boże, źródło wszelkiej łaski i błogosławieństwa, wspieraj plany i uczciwe zamiary moich dzieci, aby wszystko czyniły w duchu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Spraw, aby zawsze oddawały Bogu, co jest Bożego, a co ludzkie, ludziom. Błogosław im, kiedy będą Ci wiernie służyć, ale w szczególny sposób, gdy o Tobie zapomną, gdy znajdą się nad brzegiem przepaści.…

Modlitwa dla kobiet w ciąży

Modlitwa dla kobiet w ciąży Matko – Najświętsza, gdy Bóg okrywał Cię płaszczem macierzyńskiej godności, przyrzekłaś Mu: Oto ja służebnica Pańska. I dochowałaś obietnicy – nigdy nie zgrzeszyłaś. Matko, w tym moim stanie czuję się tak bardzo bliska Bogu. Z głębi serca, które wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo.…
Top