Modlitwy świętej Siostry Faustyny articles

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia,Witaj Królowo

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia,Witaj Królowo

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia Koronka składa się z trzech dziesiątków Na początku: “Witaj Królowo” (Salve Regina) Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.…

ODPUST ZUPEŁNY ZA ODMÓWIENIE “KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”

ODPUST ZUPEŁNY ZA ODMÓWIENIE “KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” Akt Urzędu Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002. Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.…

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia

Nowenna którą kazał mi Pan Jezus napisać i odprawiać przed Świętem Miłosierdzia. Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a w szczególności w godzinie śmierci.…
Top